Lasergamen en Bowlen bij Fit&Fun in Wolvega

Aanmeldformulier.
Deelname is gratis.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16